szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2024/2025

  1. Przyjmowanie zgłoszeń (kwestionariuszy, opinii z przedszkola, opinii od proboszcza parafii, zaświadczenia o udziale rodziny w życiu kościoła katolickiego) dzieci do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły – do 22 stycznia 2024 r.
  2. Rozmowy Komisji Rekrutacyjnej z rodzicami kandydatów – 27.01. 2024 r. lub 3.02.2024 r.
  3. Zajęcia z dziećmi prowadzone i obserwowane przez nauczycieli – 2.03.2024 r.
  4. Ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej – 8.03.2024 r.
  5. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji zapisania dziecka do szkoły - do 15.03.2024 r.
  6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do szkoły – 20.03. 2024 r.
  7.  Przekazanie do sekretariatu bilansu sześciolatka, dwóch zdjęć, informacji o gotowości szkolnej – do 29.05.2024 r.
  8. Uroczyste przyjęcie uczniów do szkoły – 11.06.2024 r.

 

Z życia szkoły

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało