szkoła podstawowa joanna mola

Pedagog


 

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli. Współpracuje z dyrekcją, rodzicami, nauczycielami i instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie.

 

NASZ PEDAGOG:

 

 

 

Uczniu, zwróć się do nas gdy:

♦ czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,

♦ nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

♦ masz problemy rodzinne,

♦ chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

♦ chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,

♦ masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Rodzicu zwróć się do nas, gdy:

♦ niepokoi cię zachowanie dziecka,

♦ zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się,

♦ chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,

♦ potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

♦ masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc,

♦ znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej
i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.


Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami. Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciele - realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia: 


1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia
samopoczucie!
7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
10.  Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.  Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

 

 

Kontakt z pedagogiem:

Tel. 12 357 68 40 wew. 25 lub przez dziennik elektroniczny

mgr Agnieszka Urbaniak

 

 

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało